+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με επαγγελματισμό
Με ανθρώπινες σχέσεις
Μαζί σου

ΠΕΣΥΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η δικηγορική εταιρία Πεσυρίδης & Συνεργάτες, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και γραφείο στην Αθήνα, απαρτίζεται από έμπειρους, άρτια καταρτισμένους δικηγόρους, που διασφαλίζουν την παροχή νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, ανταποκρινόμενοι σε κάθε ανάγκη των πελατών μας. Δραστηριοποιούμαστε σε ένα ευρύ φάσμα τομέων δικαίου και αντιμετωπίζουμε κάθε υπόθεση με σεβασμό και επαγγελματισμό.

Εμπειρία & Επιστημονική Ειδίκευση

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελεί το στοιχείο εκείνο που μας διακρίνει στο χώρο και στο οποίο βασίζουμε την επιτυχία μας. Η προστασία των συμφερόντων σας αποτελεί για εμάς προσωπικό στοίχημα, καθώς σκοπός μας είναι η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης. Όλοι οι δικηγόροι μας εργάζονται με στόχο να καταστεί το όνομά μας συνώνυμο των ποιοτικών και αξιόπιστων νομικών υπηρεσιών. Επικοινωνήστε με τα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση!

Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας οδήγησε πολλούς συμπολίτες μας στο να μη μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει έναντι των τραπεζών και του δημοσίου. Διέξοδο για την ελάφρυνση των χρεών δίδει ο Νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Νόμος Κατσέλη), με δικαστικές αποφάσεις που ελαφρύνουν τη θέση του πολίτη σε σεβασμό των βιοτικών αναγκών του και της ανάγκης κάλυψης των υποχρεώσεων του, έναντι των δανειστών.

Συνταξιοδοτικό Σύστημα – Εργασιακά

Οι αλλαγές στο εργασιακό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας είναι συνεχείς προκαλώντας εύλογα ερωτήματα τόσο σε εργαζόμενους συμπολίτες μας όσο και σε επιχειρήσεις. Η παρακολούθηση των εξελίξεων αυτών απαιτεί χρόνο, γνώση κι εμπειρία, στοιχεία τα οποία διαθέτουν οι δικηγόροι μας. Με συνεχή, επιμελή έρευνα, ενημερώνονται για όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, γι’ αυτό και μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένη και αποτελεσματική συμβουλευτική και νομική υποστήριξη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες, για οποιοδήποτε θέμα στον τομέα αυτό.

Εμπορικό Δίκαιο – Εταιρίες

Βασική ενασχόληση του γραφείου μας αποτελεί το δίκαιο των εταιριών και του εμπορίου, με τις υπηρεσίες μας να πλαισιώνουν όλα τα σημεία ίδρυσης, σύστασης και λειτουργίας του κάθε επιχειρήματος, όπως, συνοπτικά:

  • Την επιλογή εταιρικού τύπου
  • Τη συμβουλευτική υποστήριξη κατά διάρκεια λειτουργίας μιας εταιρίας-επιχείρησης
  • Το συμβουλευτικό ρόλο στην κατάρτιση των συμβάσεων

Την είσπραξη επισφαλών απαιτήσεων – δικαίου αναγκαστικής εκτέλεσης

Ρυθμίσεις Δανείων

Η οικονομική κατάσταση της χώρας οδήγησε πολλές επιχειρήσεις και πολίτες στο να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Η ανάγκη ρύθμισης των δανειακών αυτών υποχρεώσεων (επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων) κατέστη απαραίτητη κι οδήγησε τις τράπεζες στο να υιοθετήσουν κώδικες δεοντολογίας, ώστε τα δάνεια αυτά να μπορέσουν να καταστούν βιώσιμα και να αποπληρωθούν στην πορεία, αναζητώντας μια λύση λειτουργική τόσο για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, όσο και για τις τράπεζες.

Τουριστικές Επιχειρήσεις

Ο τουρισμός αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας και είναι μεγάλος ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα αυτόν της οικονομίας. Η ανάπτυξη των επενδύσεων, οι απαιτήσεις διαχείρισης των τουριστικών επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δημιουργούν αυξημένη ανάγκη για τη νομική και συμβουλευτική υποστήριξη των επιχειρήσεων αυτών. Με εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή εμπειρία, οι δικηγόροι μας μπορούν να ανταποκριθούν άρτια σε κάθε υπόθεση.

Ακίνητα

Η ενασχόλησή μας σε επαγγελματικό επίπεδο με το χώρο των ακινήτων είναι συνεχής και καθημερινή. Η εταιρία μας διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση και τεχνογνωσία, ώστε να εξασφαλίζει την πλήρη νομική υποστήριξη των πελατών της καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, σε ολόκληρη τη χώρα. Επίσης, είναι σε θέση να αναλαμβάνει υπεύθυνα και αποτελεσματικά τη συστηματική διαχείριση ακίνητης περιουσίας από λειτουργικής άποψης (real estate), παρέχοντας στους πελάτες της νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ