+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Blog post

Στρατιωτικό Δίκαιο: Παράνομη αναγραφή προσωπικών δεδομένων σε πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, α) να υποβάλλονται σε σύννομη επεξεργασία με διαφανή τρόπο και να διακρίνονται δηλαδή από νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, β) να συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και να μην υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, η οποία δεν είναι συμβατή προς τους σκοπούς αυτούς, γ) να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία και δ) να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται.

Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κοινού Νομικού Σώματος, λαμβάνεται υπόψη ο σκοπός για τον οποίο αιτείται ο ενδιαφερόμενος την έκδοση του πιστοποιητικού, και εφόσον αυτός δεν συνάγεται με σαφήνεια από τη σχετική αίτηση, αναγράφονται στο πιστοποιητικό οι μεταβολές κατάταξης και απόλυσης, απονομής βαθμών αξιωματικού και ορκωμοσίας, αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας και εισόδου στην εφεδρεία και ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Μεταβολές που αναφέρονται στην ακαταλληλότητα για στράτευση ή σε χορήγηση αναβολής για λόγους υγείας ή μετατόπιση κατάταξης για λόγους υγείας ή σε κρίση σωματικής ικανότητας αναγράφονται εναρμονισμένες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μόνον εφόσον ρητά το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του, είναι επιτρεπτό να αναγραφούν και οι μεταβολές αυτές, όπως έχουν καταχωρηθεί στη στρατολογική του μερίδα.

Αναφορικά με τα πιστοποιητικά στρατολογικής κατάστασης που εκδίδονται από τα στρατολογικά γραφεία με βάση τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στη στρατολογική μερίδα, αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν μόνον όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες για τον σκοπό για τον οποίο χορηγούνται. Είναι, επίσης, σαφές ότι ο κατ’ εξοχήν σκοπός του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης γενικού περιεχομένου, πιστοποιητικό τύπου Α΄ όπως χαρακτηρίζεται, αποτελεί η πιστοποίηση ότι κάποιος δεν υπέχει πλέον στρατιωτικές υποχρεώσεις. Η αναγραφή, επομένως, στο πιστοποιητικό οποιουδήποτε άλλου δεδομένου  είναι παράνομη, πολύ περισσότερο από την στιγμή που το συγκεκριμένο πιστοποιητικό ζητείται ‘’για κάθε νόμιμη χρήση’’. Περισσότερα στοιχεία ή και όλες οι στρατολογικές μεταβολές μπορούν να εμπεριέχονται μόνον εφόσον απαιτούνται κατά τον νόμο για τον σκοπό, για τον οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό.

Το γραφείο μας με την εμπειρία που διαθέτει μπορεί να σας ενημερώσει και να σας κατευθύνει υπεύθυνα.

Τηλ. 2310 – 553162, 2310 – 553163, email: info@pglaw.gr