+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Αλεξάνδρα Φαρμάκη

Αλεξάνδρα Φαρμάκη

Αλεξάνδρα Φαρμάκη
Γεννηθείσα στην Αθήνα, το έτος 1963.
Απόφοιτη του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.
Διατηρώ Φοροτεχνικό γραφείο επί της οδού Οδυσσέως 7 , στη Θεσσαλονίκη, με κύρια ενασχόληση την Φορολογία Εισοδήματος, Μισθοδοσίες και εν γένει φοροτεχνικά θέματα Επιχειρήσεων-Εταιρειών Νομικών Προσώπων και Σωματείων.
Συνεργάζομαι με την Δικηγορική Εταιρεία Πεσυρίδης και Συνεργάτες, από το έτος 2008 ως προς τον χειρισμό Φορολογικών και Διοικητικών υποθέσεων πελατών της.