+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Ασημίνα Παπλούδη

Ασημίνα Παπλούδη

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Απόφοιτος ΑΠΘ.

Από το 1997 άσκηση ενεργούς δικηγορίας.

 

Ειδικεύεται σε :

– Ζητήματα  ακινήτων:

*έρευνες ακίνητης περιουσίας

* νομική υποστήριξη συμβολαίων

* μισθώσεις

*κτηματολόγιο

*αγωγές εμπραγμάτου δικαίου

 

-Υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (σχέσεις συζύγων, σχέσεις γονέων και τέκνων, σύμφωνα συμβίωσης).

– Εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες επί κληρονομικών υποθέσεων.

 

Έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με νομική συμβουλή, έρευνες ιδιοκτησιών και ελέγχους τίτλων σε όλη τη βόρεια Ελλάδα στα πλαίσια αποζημιώσεων ιδιοκτητών

για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου του ΤAP.