+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Βαΐου Μαρία

Βαΐου Μαρία

Η Μαρία Βαΐου, έχει σπουδάσει Νομική στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διατηρεί δικηγορικό γραφείο και εργάζεται ως δικηγόρος στα Τρίκαλα. Συγκεκριμένα ασχολείται με υποθέσεις αστικού, εμπορικού, τραπεζικού, διεθνούς, διοικητικού, ποινικού, εργατικού, ασφαλιστικού δικαίου και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, με σημαντική εμπειρία σε διαταγές πληρωμής, έλεγχο ακινήτων, δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης, συμβόλαια, προσημειώσεις, πλειστηριασμούς, πτωχεύσεις, αγωγές Ν. 733/1977 – αυτοκίνητα, συμβάσεις, προσφυγές και αγωγές διοικητικού δικαίου, υποθέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου 2010 εξελέγη δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Τρικκαίων. Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα από το τέλος Δεκεμβρίου 2011 έως και το τέλος Αυγούστου 2014 υπήρξε ειδική συνεργάτης του Δημάρχου Φαρκαδόνας σε νομικά θέματα. Γνωρίζει Αγγλικά., Γερμανικά, Γαλλικά και έχει βασικές γνώσεις Ισπανικών.