+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

 Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) είναι μια σχετικά νέα μορφή εταιρείας που ήρθε στο προσκήνιο το 2012, ως μια ευέλικτη λύση για τους επιχειρηματίες που ήθελαν να αποφύγουν τη γραφειοκρατία που είχαν οι έως τότε μορφές εταιρειών. Ο εταιρικός τύπος της ΙΚΕ εισήχθη με τον νόμο 4072/2012 και προσέφερε αρκετά πλεονεκτήματα. Ίσως ένα από τα...
Περισσότερα

Ζητήματα αντιρρησιών συνείδησης, υπό το πρίσμα του Ν.4609/2019.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι με την εφαρμογή του Ν. 4609/2019, ρυθμίστηκαν αρκετά, και ιδιαιτέρως σημαντικά ζητήματα, τα οποία προβλημάτιζαν όλους τους εμπλεκόμενους με την Στρατιωτική Δικαιοσύνη. Σημαντικό μέρος που πραγματεύεται ο Ν. 4609/2019 αφορούν στους αντιρρησίες συνείδησης. Αρχικά, μειώθηκε το όριο ηλικίας για όλους τους στρατευσίμους, ανυπότακτους και οπλίτες που επιθυμούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο...
Περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Από την 01η/01ου/2022 εφαρμόζεται νέο καθεστώς, αναφορικά με την αναπροσαρμογή του μισθώματος που αφορά στις εμπορικές, αλλά και στις επαγγελματικές μισθώσεις. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 121- Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022. Πιο συγκεκριμένα, για τις μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 34/1995 (Α ́ 30), καθώς και...
Περισσότερα

Τι ισχύει για την τροποποίηση Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Δικαιώματα Καταναλωτών.

Πληθαίνουν, το τελευταίο χρονικό διάστημα, καταγγελίες καταναλωτών, προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έχουν υποστεί μονομερώς αναπροσαρμογή των σταθερών τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Ότι δηλαδή ενώ είχαν υπογράψει με τους προμηθευτές τους σύμβαση σταθερής χρέωσης, στη συνέχεια η εταιρεία προχώρησε σε αναπροσαρμογή της σύμβασης αλλάζοντας μονομερώς τους όρους. Κατά τα εφαρμοστέα συναλλακτικά ήθη,...
Περισσότερα

Στρατιωτικό Δίκαιο: Παράνομη αναγραφή προσωπικών δεδομένων σε πιστοποιητικό στρατού τύπου Α’.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει, μεταξύ άλλων, α) να υποβάλλονται σε σύννομη επεξεργασία με διαφανή τρόπο και να διακρίνονται δηλαδή από νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια, β) να συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και να μην υποβάλλονται σε περαιτέρω...
Περισσότερα
1 2 3 17