+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

ΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4800/2021

Με τον πρόσφατο Ν. 4800/2021 «Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων, άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου και λοιπές επείγουσες διατάξεις»  αντικαταστάθηκαν ,για πρώτη φορά από το 1983, οι σχετικές διατάξεις 13 άρθρων του Αστικού Κώδικα. Σκοπός του νέου νομοθετικού πλαισίου είναι η εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου, όπως άλλωστε επιτάσσει το άρθρο 21...
Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΕΦΥΡΑ 2» ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το από 11-3-2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών υπήρξε τοποθέτηση σχετικά με το πρόγραμμα στήριξης «ΓΕΦΥΡΑ 2». Το πρόγραμμα αυτό, αφορά την κρατική επιδότηση επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019 και αναφέρεται τόσο σε επιχειρήσεις...
Περισσότερα

ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Υπηρεσίας στο στρατό (ΠΔ 130/1984), οι δύο βασικοί κλάδοι του Στρατού είναι τα Όπλα και τα Σώματα. Ως  Όπλα ορίζονται τα στοιχεία του Στρατού, των οποίων κύρια αποστολή είναι η διεξαγωγή του αγώνα ή η άμεση συμμετοχή σ` αυτόν και διακρίνονται σε Όπλα Μάχης (Πεζικό, Ιππικό-Τεθωρακισμένα και Πυροβολικό) και σε...
Περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Υπό συνθήκες έγγαμης συμβίωσης η γονική μέριμνα (έννοια ευρύτερη της επιμέλειας) ασκείται από κοινού από τους γονείς των ανηλίκων τέκνων τους. Με τον όρο γονική μέριμνα νοούνται αφ’ ενός η νομική εκπροσώπηση του ανηλίκου, αφ’ ετέρου η διοίκηση της περιουσίας του και τέλος και σπουδαιότερο, η επιμέλεια αυτού. Η πολυσυζητημένη επιμέλεια, αποτελεί, συνεπώς, μέρος της...
Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο, κάθε επιταγή είναι πληρωτέα με την εμφάνισή της. Η εμφάνιση προς πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κατά την ίδια την ημέρα έκδοσης, είτε σε προθεσμία οκτώ ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης. Με την εμφάνιση της επιταγής, καταβάλλεται στο νόμιμο κομιστή της το αναγραφόμενο ποσό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό...
Περισσότερα