+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Κληρονομικό Δίκαιο

Κληρονομικό Δίκαιο

Το κληρονομικό δίκαιο αποτελεί κλάδο του αστικού δικαίου και περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τις έννομες συνέπειες που επέρχονται όταν ένα πρόσωπο φεύγει από την ζωή, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε περιουσιακό. Οι κανόνες αυτοί  αφορούν ποικίλα ζητήματα , ενδεικτικά αναφέροντας  την εξ αδιαθέτου ή από το νόμο  κληρονομική διαδοχή, τα μερίδια των κληρονόμων, τη διαδοχή από διαθήκη, τις ειδικές κληροδοσίες και τα καταπιστεύματα,   τα κληρονομικά δικαιώματα και  υποχρεώσεις, τη νόμιμη μοίρα ως δικαίωμα .

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη για τα  θέματα αυτά, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση  όλων τις συνηθισμένων  διαδικασιών που  ανακύπτουν μετά το θάνατο φυσικών προσώπων ,  όπως:

– υπολογισμούς κληρονομικών μεριδίων

– εκδόσεις πιστοποιητικών

– δημοσιεύσεις διαθηκών και ερμηνείες τελευταίας βούλησης του αποβιώσαντος διαθέτη

– εκδόσεις  κληρονομητηρίων και πάσα μορφή νομιμοποίησης κληρονόμων

– αποδοχές κληρονομίας, δηλώσεις φόρου κληρονομίας, ενημέρωση για την  φορολόγηση της κληρονομιαίας κινητής και ακίνητης περιουσίας.

Προβαίνουμε επίσης  στην επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται  πολλές φορές στην πράξη  και σχετίζονται με:

–  αμφισβητήσεις κληρονομικών δικαιωμάτων

– σχέσεις μεταξύ συγκληρονόμων

– αποκλήρωση

–  ειδικά κληροδοτήματα

– αποποιήσεις κληρονομίας από ενήλικες και ανήλικους κληρονόμους κλπ.

Αναλαμβάνουμε με επιτυχία τη σύνταξη , κατάθεση και εκδίκαση ειδικών αγωγών του κληρονομικού δικαίου όπως αγωγές ακύρωσης πλασματικής αποδοχής κληρονομίας, περί κλήρου αγωγές, διεκδίκησης νόμιμης μοίρας.

Πλήρης γνώση και ενημέρωση  για όλες τις σύγχρονες τροποποιήσεις και νόμους για θεσμούς όπως είναι η σχολάζουσα κληρονομία και οι κοινωφελείς περιουσίες του Ν. 4182/2013 καθώς και οι κληρονομικές σχέσεις όπως διαμορφώνονται στις περιπτώσεις σύναψης  συμφώνου συμβίωσης ( Ν. 4356/2015).