+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Μεταναστευτικό Δίκαιο

Μεταναστευτικό Δίκαιο

  • Καθοδήγηση αλλοδαπών από όλο το κόσμο για απόκτηση κι ανανέωση αδειών διαμονής, όλων των τύπων, καθώς και ειδικών βεβαιώσεων διαμονής
  • Υποστήριξη για την έκδοση κι ανανέωση Αδειών Διαμονής όλων των τύπων
  • Διαχείριση υποθέσεων που αφορούν στην είσοδο, τη διαμονή Και την κοινωνική ένταξη (εργασία, σπουδές κλπ) στην ελληνική Επικράτεια
  • Κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης
  • Εκπροσώπηση ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, καθώς και ενώπιον όλων Των Δημόσιων Αρχών και υπηρεσιών για όλα τα ανακύπτοντα ζητήματα.
  • Αιτήσεις ακύρωσης κι Αναστολής στα Διοικητικά Δικαστήρια
  • Αιτήματα παροχής διεθνούς προστασίας (ΑΣΥΛΟ)
  • Υποστήριξη κατά τη διαδικασία καταγραφής και συνέντευξης Στην Υπηρεσία Ασύλου-Δικαστική Εκπροσώπηση στα διοικητικά Δικαστήρια
  • Χορήγηση αδειών διαμονής για ιδιοκτήτες ακινήτων GOLDEN VISA
  • Διαχείριση υποθέσεων που αφορούν μετεγκατάσταση κι διαμονή στην Ε.Ε κι στο Ηνωμένο Βασίλειο