+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Ακίνητα

asfalistiko

Ακίνητα

Η εταιρία μας ασχολείται καθημερινά με θέματα που αφορούν το χώρο των ακινήτων. Χάρη στο έμπειρο, εξειδικευμένο δυναμικό μας, διασφαλίζουμε την ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη των πελατών μας σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης μιας επένδυσης σε ακίνητη περιουσία, σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας.

Ειδικότερα, παρέχουμε υπηρεσίες για κάθε κατηγορία ακίνητης περιουσίας, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, όπως:

• Κατοικίες
• Εμπορικά ακίνητα / Εμπορικά κέντρα
• Τουριστικά ακίνητα
• Λατομεία – Μεταλλεία – Ορυχεία
• Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
• Λιμένες
• Νοσοκομεία
• Διαμετακομιστικά κέντρα (logistic centers)
• Απόκτηση ακινήτου / Άδεια παραμονής

Παράλληλα, καλύπτουμε υπεύθυνα όλο το εύρος των νομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, όπως:

• Ο νομικός έλεγχος του ακινήτου. Πραγματοποιούμε τον έλεγχο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των βαρών, τον έλεγχο του πολεοδομικού καθεστώτος και των χρήσεων γης, και τον έλεγχο των ειδικών νομικών περιορισμών (όπως, για παράδειγμα, περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, δάση, αρχαιολογικοί χώροι, αιγιαλός – παραλία, διατηρητέα κτίσματα κ.ά.).
• Ο σχεδιασμός της επένδυσης. Αναλαμβάνουμε ό,τι αφορά το νομικό όχημα, το χρηματοδοτικό σχήμα και τη φορολογική δομή.
• Η υλοποίηση της συναλλαγής. Προχωράμε στη διαπραγμάτευση και την κατάρτιση των απαιτούμενων συμβάσεων αγοραπωλησίας ακινήτων, μισθώσεων, εργολαβικών συμβάσεων κλπ.
• Οι απαιτούμενες άδειες (πολεοδομικές, εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, λοιπές ειδικές άδειες).
• Η διαχείριση και λειτουργία του ακινήτου (μίσθωση, χρονομεριστική μίσθωση, χρηματοδοτική μίσθωση, κανονισμός λειτουργίας, σύμβαση διαχείρισης).
• Η δικαστική προστασία και η επίλυση διαφορών.