+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Ασφαλιστικό Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

asfalistiko

Ασφαλιστικό Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

Η εταιρία μας διαθέτει πολυετή πείρα σε θέματα ασφαλιστικού κι εργατικού δικαίου. Στόχος μας είναι η σελίδα αυτή να αποτελέσει ένα εργαλείο ενημέρωσης κι επικοινωνίας για εργασιακά κι ασφαλιστικά ζητήματα.

Καθώς οι αλλαγές στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα είναι συνεχείς, ο δικτυακός μας τόπος θα σας ενημερώνει τακτικά για όλες τις εξελίξεις, με άρθρα, αποφάσεις και νομολογία από όλη την επικράτεια. Γι’ αυτό και φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα πραγματικά χρήσιμο εργαλείο για ό,τι σας αφορά σχετικά.

Η εταιρία μας, επιστημονική συνεργάτης επί σειρά ετών του εκδοτικού οίκου Dashoffer, στο περιοδικό Εργατικά-Ασφαλιστικά και συνεργάτης της εφημερίδας Εργασία στην συγγραφή του εγχειριδίου «Οδηγός Ασφαλισμένων στο ΙΚΑ», ειδικεύεται σε θέματα Ασφαλιστικού Δικαίου και Συντάξεων.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένα από αυτά:

• Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος
• Νέα όρια ηλικίας, Χρόνος Έναρξης Καταβολής Σύνταξης, Καταμέτρηση
• Διαδοχική ασφάλιση
• ΙΚΑ ΟΑΕΕ, Δημόσιο, Τρίτεκνοι, Γονείς ανηλίκων, Βαρέα και ανθυγιεινά
• Εξαγορά στρατιωτικής θητείας
• Πλασματικός χρόνος τέκνων, Πλασματικός χρόνος σπουδών
• Ασφαλιστικά κενά
• Χρόνος ανεργίας, Χρόνος ασθένειας
• Υπολογισμός Εισφοράς, Εξαγοράς, Ποια αναγνώριση συμφέρει, Συνεχής ενημέρωση με όλες τις διευκρινιστικές εγκυκλίους και τις νέες διατάξεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα