+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Κάτοικοι Εξωτερικού

Κάτοικοι Εξωτερικού

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλο το φάσμα των υπηρεσιών σχετικά με περιουσιακά στοιχεία κινητά και ακίνητα που προκύπτουν από το κληρονομικό δικαίωμα τόσο Ελλήνων πολιτών όσο και πολιτών κατοίκων εξωτερικού. Στις υπηρεσίες μας συγκαταλέγεται κυρίως η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων κατοίκων του εξωτερικού προς όφελός τους, κατόπιν πάντοτε των εντολών τους, υποθέσεις για τις οποίες το γραφείο μας διακρίνεται επί σειρά ετών ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών του.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

– Νομικά και Φορολογικά ζητήματα

– Ζητήματα διαχείρισης ακίνητης και κινητής περιουσίας

– Έκδοση ΑΦΜ κατοίκων εξωτερικού

– Έκδοση κλειδάριθμου

– Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

– Αγοραπωλησίες – Μισθώσεις Ακινήτων

– Συνταξιοδοτικά και Κληρονομικά θέματα κατοίκων εξωτερικού