+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Οικογενειακό Δίκαιο – Διαζύγια

Download PDF

Οικογενειακό Δίκαιο – Διαζύγια

Το οικογενειακό δίκαιο από παλαιοτάτων χρόνων αποτελεί αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης στην Ελλάδα. Με τις νέες κοινωνικές παραμέτρους που αλλάζουν διαρκώς, το δίκαιο αυτό εξελίσσεται, προσαρμόζεται και τροποποιείται , ούτως ώστε να είναι οι κανόνες του εναρμονισμένοι με την ελληνική πραγματικότητα.
Αφορά έννομες συνέπειες , τόσο προσωπικής , όσο και περιουσιακής φύσεως που απορρέουν από τη σύναψη γάμου μεταξύ δύο ατόμων – ιδίας ή διαφορετικής ιθαγένειας ή υπηκοότητας- ή από τη συναπόφασή τους για ελεύθερη συμβίωση ( σύμφωνο συμβίωσης.) Ρυθμίζονται τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συζύγων ή των συμβιούμενων, καθώς και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τον κλονισμό ή την πλήρη διάρρηξη αυτής της σχέσης ( διάσταση, διαζύγιο, λύση συμφώνου συμβίωσης). Παράλληλα ρυθμίζονται και οι σχέσεις γονέων και τέκνων, οι προυποθέσεις υιοθεσίας, και πιο σύγχρονα θέματα όπως αυτό της παρένθετης μητέρας.
Το οικογενειακό δίκαιο περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά και λεπτά θέματα, γι’ αυτό με τις σύγχρονες εξελίξεις , η τουλάχιστον αρχικά πρόθεση για συμβιβαστική και ήπια επίλυση των όποιων προβλημάτων κρίνεται επιβεβλημένη και αποτελεί μέριμνα του Έλληνα νομοθέτη , και κατ’επέκταση και του ‘Ελληνα δικηγόρου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι περισσότερες διαμάχες που αφορούν το γάμο και τη συμβίωση όπως οι διατροφές, η επιμέλεια των τέκνων κλπ πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν μέσα από την προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης ( οικογενειακή διαμεσολάβηση ), και αν δεν ευοδωθεί αυτή , τότε να επιληφθούν τα αρμόδια δικαστήρια.
Οι δικηγόροι του γραφείου μας, άρτια καταρτισμένοι περί των οικογενειακών νομοθετημάτων, αναλαμβάνουν:
-Να συμβουλέψουν τους συζύγους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους
– Να βοηθήσουν τα μέλη ενός ζευγαριού να λύσουν αρχικά τις όποιες διαφωνίες τους με ηρεμία , εξωδικαστικά, με βάση το συμφέρον τους, συνεργαζόμενοι με ειδικούς και πιστοποιημένους οικογενειακούς διαμεσολαβητές.
– Να λύσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα θέματα επιμέλειας , διατροφής και επικοινωνίας τέκνου σε περίπτωση παύσης της κοινής συμβίωσης των συζύγων, συντάσσοντας πάσης φύσεως συμφωνητικά.
– Σε περίπτωση μη επίτευξης συμβιβαστικού αποτελέσματος, να εκπροσωπήσουν τους εντολείς- συζύγους σε κάθε διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων κριθεί απαραίτητη όπως ασφαλιστικά μέτρα ή τακτικές αγωγές.
– Να προχωρήσουν στην έκδοση διαζυγίου, είτε δικαστικά είτε συναινετικά.
– Να συντάξουν και εκδικάσουν ειδικές αγωγές του οικογενειακού δικαίου όπως αγωγές προσβολής της πατρότητας, αγωγές διατροφής επιμέλειας και επικοινωνίας, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα.
– Να συντάσσουν σε συνεργασία με συμβολαιογράφους συνεργάτες , και να λύνουν σύμφωνα συμβίωσης .