+30 2310 553162 ,+30 2310553163, +30 2310553192

Στρατιωτικό Δίκαιο

Στρατιωτικό Δίκαιο

Είναι το δίκαιο που ορίζει τη λειτουργία και την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων και ορίζει τις σχέσεις των ενόπλων (μονίμων κι εφέδρων) κατά την υπηρεσία κι έξω από αυτήν.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει, με σεβασμό και αποτελεσματικότητα, πάσης φύσεως υποθέσεις που άπτονται του στρατιωτικού δικαίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε για παράδειγμα:

• υποθέσεις απαλλαγής στράτευσης
• εξαγοράς στρατιωτικών υποχρεώσεων
• αναβολών στράτευσης
• αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας
• ανυπότακτων
• στρατολογικών θεμάτων Ελλήνων πολιτών κατοίκων εξωτερικού και
• του Ν.3421/2005 περί στρατολογίας των Ελλήνων Πολιτών

Επιπλέον, η εταιρία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία σε υποθέσεις στρατιωτικών εγκλημάτων, τα οποία προβλέπονται από τον στρατιωτικό ποινικό κώδικα και τιμωρούνται από αυτόν, όπως η λιποταξία, η ανυποταξία, η ανυπακοή, η παράβαση εντολής και η εξύβριση ανωτέρου-κατωτέρου.

Η ελληνική στρατιωτική νομοθεσία ρυθμίζει την υποχρέωση των Ελλήνων πολιτών να υπηρετήσουν στις ένοπλες δυνάμεις. Ο γενικός κανονισμός υπηρεσίας διακρίνει τους στρατιωτικούς σε μόνιμους, εθελοντές και στρατευμένους. Το Στρατιωτικό Δίκαιο επιλαμβάνεται των σχέσεων των μόνιμων στρατιωτικών με την υπηρεσία τους (μεταθέσεις, μετατάξεις, προαγωγές, σχέσεις με την Υπηρεσία – μισθολογικά – συνταξιοδοτικά ζητήματα). Ρυθμίζει ακόμη την υποχρέωση των Ελλήνων πολιτών ως προς τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στην κάθε τους λεπτομέρεια (ανυποταξία, απαλλαγή στράτευσης, εξαγορά στρατιωτικής θητείας).